Świerzyński przegrał w Sądzie Najwyższym. Tyle musi zapłacić. Chodzi o znaną piosenkę

Gwiazdor disco-polo Sławomir Świerzyński będzie zawiedziony orzeczeniem Sądu Najwyższego, do którego złożył skargę kasacyjną. Chodzi o wyrok w sprawie, którą założył mu Grzegorz Bukała z Wałów Jagiellońskich za bezprawne wykorzystanie utworu “Tawerna. Pod Pijaną Zgrają”. Lider Bayer Full musi teraz zapłacić autorowi piosenki zasądzoną przez Sąd Najwyższy kwotę.

Grzegorz Bukała pozwał Sławomira Świerzyńskiego za bezprawne wykorzystanie w 1999 r. na swojej płycie jego piosenki “Tawerna. Pod Pijaną Zgrają”. Wyrokiem z lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Płocku ustalił, że autorem muzyki i tekstu wspomnianego utworu jest Bukała. Nakazał liderowi Bayer Full umieszczenie na stronie internetowej zespołu stosownego oświadczenia oraz wycofanie z obrotu i zniszczenia wszystkich nośników, na których znajduje się utwór.

Sławomir Świerzyński nie zgodził się z tym wyrokiem i złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który wyrokiem z 30 września 2021 r. ją oddalił.

Sławomir Świerzyński szukał pomocy w Sądzie Najwyższym

Sławomir Świerzyński uważał, że wyroki, jaki zapadły w tej sprawie są niesprawiedliwe, ponieważ na płycie zamieścił informację, że autorem piosenki jest B.M., nie wiedząc co prawda kto posługuje się tymi inicjałami, ale odprowadzał tantiemy na tę osobę. Ponadto nie może wykonać wyroku sądu, nakazującego mu zniszczenie płyt z utworem “Tawerna. Pod Pijaną Zgrają”, ponieważ zostały one sprzedane i nie jest w ich posiadaniu.

Lider Bayer Full zdecydował się złożyć skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Świerzyński zgłaszał w niej szereg uchybień w toku całego postępowania dowodowego.

Sławomir Świerzyński przegrał w Sądzie Najwyższym

Lider Bayer Full nie będzie jednak zadowolony z postanowienia Sądu Najwyższego, które 10 sierpnia br. “odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania”. W uzasadnieniu wyjaśnia, że nie ma żadnych przesłanek, które umożliwiają mu rozpatrzenie skargi złożonej przez Świerzyńskiego. Co więcej, nakazał liderowi Bayer Full zapłacić na rzecz Grzegorza Bukały określoną kwotę.

“Zasądza od S. Ś. na rzecz G. B. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty” — czytamy w postanowieniu Sądu Najwyższego.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *